Foto: Elia Falk
Foto: Elia Falk
Foto: Elia Falk

Säkerhet

I KRUT prioriterar vi säkerhet. Alla medlemmar har genomgått en diplomerad utbildning för "tyngre fyrverkerier" på Smålands Krutbruk. I utbildningen ligger tyngdpunkten på säkerhet och deltagarna blir väl införstådda med de risker som förekommer vid fyrverkerier.

Sjukvård

Med jämna mellanrum genomgår alla medlemmar obligatorisk sjukvårdsutbildning som består av både hjärt-lungräddning och utbildning i hur man tar hand om sprängskador och brännskador. För detta moment har KRUT genom åren samarbetat med både Röda korset och Räddningstjänsten.

Brandskydd

I likhet med sjukvårdsutbildningen genomgår samtliga medlemmar obligatorisk utbildning i preventivt brandskydd och praktiska övningar i brandsläckning. För detta moment samarbetar KRUT med Räddningstjänsten

Utrustning

KRUTs medlemmar är vid skjutningar utrustade med flamsäkra kläder, hjälm med visir, skyddsglasögon och hörselskydd. Vi har naturligtvis alltid sjukvårdsutrustning och brandsläckare på plats.

Tillverkning

KRUT tillverkar inga fyrverkeripjäser själva utan köper direkt av Smålands Krutbruk, där även riggningen sker. Inför alla uppdrag söker vi polistillstånd och undersöker skjutplatsen för att bedöma om det går att genomföra ett säkert fyrverkeri. Givetvis följer vi lagar och bestämmelser samt inhämtar alla nödvändiga tillstånd.

Valid XHTML 1.1  Valid CSS!  Valid Atom 1.0