Foto: KRUTrök
Foto: KRUTrök
Foto: KRUTrök

KRUTrök

KRUTrök är KRUTs alumniförening där pyroteknikintresserade utgångna studenter samlas.

Stadgar för KRUTrök

1. Föreningens namn är KRUTrök.
2. Föreningen är en ideell seniorförening vid studentkåren i Jönköping.
3. Medlem i föreningen blir man genom att ansöka om medlemskap hos KRUTs styrelse som därefter beviljar eller avslår ansökan. Rätt att söka medlemskap har man både som före detta och som aktiv medlem i KRUT.
4. Medlemskap är på livstid och kostnadsfritt.
5. Medlemsregister i föreningen sköts av vice ordförande i KRUT. Som medlem godkänner man automatiskt att ens namn publiceras på KRUTs hemsida. Vid KRUTs stämmor uppdateras KRUTröks medlemsregister i samband med att nya medlemmar väljs in.
6. Ändamålet med föreningen är att hålla kontakten med före detta aktiva pyrotekniker vid studentkåren i Jönköping.

Medlemmar

Wiktor Aksell, Fredrik Asp, Peter Backeus, Andreas Balsner, Elisabeth Bennfors, Johan Enoksson, Mikael Gustavsson, Mia Gustafsson, Emil Hillung, Magnus Ilvered, Elisabeth Johansson, Jessica Karlsson, Johan Larsson, Monica Linder-Ramnelius, Linus Lindkvist, Bjarne Lundqwist, Johanna Lydén, Ola Nilsson, Per Ramnelius, Johan Rosenqvist, David Stenquist, Mikael Svensson, Nic Walsh, Henrik Wigernäs,
Linus Lindkvist

Hedersmedlemmar

Henrik Tällberg, Joakim Mattisson

Valid XHTML 1.1  Valid CSS!  Valid Atom 1.0